เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาท่อสตีมASTM A53A SCH40  ERW  

       โทรสั่งของ 095-232-6296ค่ะ

 

โทร.081-735-9191 โทร.081-887-9449

ราคาท่อสตีล SCH40 ASTM A53A

ราคาท่อสตีมมีตะเข็บ ERW SCH 40  

 

 

 2456

ราคาท่อสตีม ASTM A53A ERW SCH40 

อยากได้ใบเสนอราคา แจ้งมาได้เลยค่ะ เรามีให้เลือกใช้ครบ        

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296 เรามีรถไปส่งให้ค่ะ   bks steel โทร.081-735-9191 โทร.081-887-9449

............................................................................................................................................................................................

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40  ขนาด 1/2" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 1/2"x6000mm bks steel ขายบาท นน 6.8กก.

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 3/4" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด  3/4"x6000mm bks steel ขายบาท นน 9.3กก.

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

   

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 1" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 1"x6000mm bks steel ขายบาท นน 13 กก.

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

   

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 1-1/4" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 1-1/4"x6000mm  bks steel ขายบาท นน 18.6กก.

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

   

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 1-1/2" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 1-1/2"x6000mm bks steel ขายบาท นน 21.6กก.

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

   

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 2" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 2"x6000mm bks steel ขายบาท นน 30กก.

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

   

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 2-1/2" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 2-1/2"x6000mm bks steel ขายบาท นน 46.8กก.

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

   

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 3" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 3"x6000mm bks steel ขายบาท นน 60.3กก.

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

   

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 4" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 4"x6000mm bks steel ขายบาท นน 88กก.

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

   

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 5" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 5"x6000mm bks steel ขายบาท นน 117กก.

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

   

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 6" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 6"x6000mm bks steel ขายบาท นน 150.8กก.

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

   

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 8" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 8"x6000mm bks steel ขายบาท นน 223กก.

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53 SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 10" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53 ERW SCH40ขนาด 10"x6000mm bks steel ขายบาท นน 329กก.

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53 SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 12" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53 ERW SCH40ขนาด 12"x6000mm bks steel ขายบาท นน 435.5กก.

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53 SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 14" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53 ERW SCH40ขนาด 14"x6000mm bks steel ขายบาท นน 524กก.

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53 SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40 ขนาด 16" ยาว 6 เมตร bks steel

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53 ERW SCH40ขนาด 16"x6000mm bks steel ขายบาท นน 679.5กก.

โทรสั่งท่อสตีม095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

  ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel
 

ราคาท่อสตีมดำ ASTM  A53A SCH 40 ERW ท่อมีตะเข็บเบอร์40  ยาว 6 เมตร bks steel

1.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 1/2 bks steel ขายบาท นน 6.8กก.

2.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 3/4 bks steel ขายบาท นน 8.7กก.

3.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 1" bks steel ขายบาท นน 13.3กก.

4.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 1"1/4 bks steel ขายบาท นน 18.6กก.

5.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  1"1/2 bks steel ขายบาท นน 21.3กก.

6.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  2" bks steel ขายบาท นน 30.1กก.

7.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  2"1/2 bks steel ขายบาท นน 46.3กก.

8.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  3" bks steel ขายบาท นน 60.3กก.

9.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  4" bks steel ขายบาท นน 87.5กก.

10.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 5" bks steel ขายบาท นน 120.3กก.

11.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ 6" bks steel ขายบาท นน 151.5กก.

12.ราคาท่อASTM A53A ERW SCH40 ท่อมีตะเข็บ  8" bks steel ขายบาท นน 235กก.

โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ โทร.081-735-9191 โทร.081-887-9449

  
 

 

thaiflag small  Thailand