เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาท่อASTM A53 SCH40รุ่นชุบกัลวาไนซ์ 

 

 

ราคาท่อASTM A53 SCH40 รุ่นชุบกัลวาไนซ์  

ราคาท่อASTM A53 SCH40 รุ่นชุบกัลวาไนซ์ bks steel ขนาด 1" ยาว6เมตร

bks steel ขาย บาท น้ำหนัก 14กก/เส้น โทร.095-232-6296.ของมีเลยค่ะ

ราคาท่อASTM A53 SCH40 รุ่นชุบกัลวาไนซ์ bks steel ขนาด 1"1/4 ยาว6เมตร

bks steel ขาย บาท น้ำหนัก 18.5กก/เส้น โทร.095-232-6296.ของมีเลยค่ะ

ราคาท่อASTM A53 SCH40 รุ่นชุบกัลวาไนซ์ bks steel ขนาด 1"1/2 ยาว6เมตร

bks steel ขาย บาท น้ำหนัก 23กก/เส้น โทร.095-232-6296.ของมีเลยค่ะ

ราคาท่อASTM A53 SCH40 รุ่นชุบกัลวาไนซ์ bks steel ขนาด 2" ยาว6เมตร

bks steel ขาย บาท น้ำหนัก 30กก/เส้น โทร.095-232-6296.ของมีเลยค่ะ

ราคาท่อASTM A53 SCH40 รุ่นชุบกัลวาไนซ์ bks steel ขนาด 2"1/2 ยาว6เมตร

bks steel ขาย บาท น้ำหนัก 48กก/เส้น โทร.095-232-6296.ของมีเลยค่ะ

ราคาท่อASTM A53 SCH40 รุ่นชุบกัลวาไนซ์ bks steel ขนาด 3" ยาว6เมตร

bks steel ขาย บาท น้ำหนัก 64กก/เส้น โทร.095-232-6296.ของมีเลยค่ะ

ราคาท่อASTM A53 SCH40 รุ่นชุบกัลวาไนซ์ bks steel ขนาด 4" ยาว6เมตร

bks steel ขาย บาท น้ำหนัก 91กก/เส้น โทร.095-232-6296.ของมีเลยค่ะ

ราคาท่อASTM A53 SCH40 รุ่นชุบกัลวาไนซ์ bks steel ขนาด 6" ยาว6เมตร

bks steel ขาย บาท น้ำหนัก 158กก/เส้น โทร.095-232-6296.ของมีเลยค่ะ

 

 

 

 

 

 

 
 

 

thaiflag small  Thailand