เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาท่อสตีมASTM  SCH 160 Seamless

 

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe BKS STEEL  SMLS PIPE ASTM A/SA 53/106API 5L GR.B SCH 160

SMLS PIPE ASTM A/SA 53/106 API 5L GR.B 1/2" SCH 160 X6M. HEAT BKS-STEEL.CO.TH

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 1/2" bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 3,855บาท  หนา 4.8มิล น้ำหนัก 11.7กก/เส้น 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM A/SA 53/106 API 5L GR.B 3/4" SCH 160 X6M. HEAT BKS-STEEL.CO.TH

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 3/4" bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 4,720บาท  หนา 5.6มิล น้ำหนัก 17.4กก/เส้น  

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM A/SA 53/106 API 5L GR.B 1" SCH 160 X6M. HEAT BKS-STEEL.CO.TH

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 1" bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 5,875บาท หนา 6.4มิล น้ำหนัก 25.4กก/เส้น 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM A/SA 53/106 API 5L GR.B 1-1/4" SCH 160 X6M. HEAT BKS-STEEL.CO.TH

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 1"1/4 bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 6,930บาท หนา 6.4มิล น้ำหนัก 33.6กก/เส้น  

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM A/SA 53/106 API 5L GR.B 1-1/2" SCH 160 X6M. HEAT BKS-STEEL.CO.TH

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 1"1/2 bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 7,200บาท หนา 7.1มิล น้ำหนัก 43.5กก/เส้น  

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM A/SA 53/106 API 5L GR.B 2" SCH 160 X6M. HEAT BKS-STEEL.CO.TH

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 2" bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 9,700บาท หนา 8.7มิล น้ำหนัก 66.7กก/เส้น  

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM A/SA 53/106 API 5L GR.B 2-1/2" SCH 160 X6M. HEAT BKS-STEEL.CO.TH

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 2"1/2 bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 10,990บาท หนา 9.5มิล น้ำหนัก 89.5กก/เส้น   

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM A/SA 53/106 API 5L GR.B 3" SCH 160 X6M. HEAT BKS-STEEL.CO.TH

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 3" bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 13,995บาท หนา 11.1มิล น้ำหนัก 128กก/เส้น  

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM A/SA 53/106 API 5L GR.B 4" SCH 160 X6M. HEAT BKS-STEEL.CO.TH

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 4" bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 19,600บาท  หนา 13.5มิล น้ำหนัก 201กก/เส้น 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM A/SA 53/106 API 5L GR.B 5" SCH 160 X6M. HEAT BKS-STEEL.CO.TH

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 5" bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 35,800บาท หนา 15.9มิล น้ำหนัก 295กก/เส้น  

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM A/SA 53/106 API 5L GR.B 6" SCH 160 X6M. HEAT BKS-STEEL.CO.TH

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 6" bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 39,500บาท หนา 18.3มิล น้ำหนัก 405กก/เส้น 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM A/SA 53/106 API 5L GR.B 8" SCH 160 X6M. HEAT BKS-STEEL.CO.TH

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 8" bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 89,260บาท หนา 23มิล น้ำหนัก 668กก/เส้น  

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM A/SA 53/106 API 5L GR.B 10" SCH 160 X6M. HEAT BKS-STEEL.CO.TH

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 10" bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 139,800บาท หนา 24.6มิล น้ำหนัก 1,034กก/เส้น 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM A/SA 53/106 API 5L GR.B 12" SCH 160 X6M. HEAT BKS-STEEL.CO.TH

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 12" bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 182,840บาท หนา 33.3มิล น้ำหนัก 1,432กก/เส้น 

โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

thaiflag small  Thailand