เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาท่อสตีมASTM  SCH 160 Seamless

 

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe BKS STEEL 

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 1/2" bks steel ยาว6เมตร

 

bks steel ขาย 2,755บาท  โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

หนา 4.8มิล น้ำหนัก 11.7กก/เส้น 28/08/64.14:59.

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 3/4" bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 3,610บาท  โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

หนา 5.6มิล น้ำหนัก 17.4กก/เส้น 28/08/64.14:59.

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 1" bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 4,040บาท  โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

หนา 6.4มิล น้ำหนัก 25.4กก/เส้น 28/08/64.14:59.

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 1"1/4 bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 4,030บาท  โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

หนา 6.4มิล น้ำหนัก 33.6กก/เส้น 28/08/64.14:59.

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 1"1/2 bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 6,520บาท  โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

หนา 7.1มิล น้ำหนัก 43.5กก/เส้น 28/08/64.14:59.

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 2" bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 8,500บาท  โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

หนา 8.7มิล น้ำหนัก 66.7กก/เส้น 28/08/64.14:59.

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 2"1/2 bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 9,800บาท  โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

หนา 9.5มิล น้ำหนัก 89.5กก/เส้น 28/08/64.14:59.

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 3" bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 15,440บาท  โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

หนา 11.1มิล น้ำหนัก 128กก/เส้น 28/08/64.14:59.

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 4" bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 25,105บาท  โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

หนา 13.5มิล น้ำหนัก 201กก/เส้น 28/08/64.14:59.

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 5" bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 34,975บาท  โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

หนา 15.9มิล น้ำหนัก 295กก/เส้น 28/08/64.14:59.

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 6" bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 45,525บาท  โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

หนา 18.3มิล น้ำหนัก 405กก/เส้น 28/08/64.14:59.

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 8" bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 84,160บาท  โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

หนา 23มิล น้ำหนัก 668กก/เส้น 28/08/64.14:59.

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 10" bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 136,080บาท  โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

หนา 24.6มิล น้ำหนัก 1,034กก/เส้น 28/08/64.14:59.

ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe ขนาด 12" bks steel ยาว6เมตร

bks steel ขาย 182,840บาท  โทรสั่ง095-232-6296ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งให้ได้ค่ะ

หนา 33.3มิล น้ำหนัก 1,432กก/เส้น 28/08/64.14:59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

thaiflag small  Thailand