เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาเหล็กบีม H Wf 

 

 

ราคาเหล็กบีม H Wf มีทุกไซด์ทุกขนาด

bks steel โทร.สั่ง095-232-6296  081-735-9191

ราคาH 100x50 (รุ่นน้ำหนัก 9.3Kg/m) bks steel สเป๊กH 100x50x5x7mm

1.ราคา H 100x50x5x7mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 20/08/64.8:49.

ราคาH 100x50x5x7(9.3Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 2,230บาท น้ำหนัก55.8กก/เส้น

ราคาH 100x50x5x7(9.3Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 4,300บาท น้ำหนัก83.7กก/เส้น

ราคาH 100x50x5x7(9.3Kg/m) ยาว12เมตร bks steelขาย 5,300บาท น้ำหนัก111.6กก/เส้น 

ราคาH 100x100 (รุ่นน้ำหนัก 17.2Kg/m) bks steel สเป๊กH 100x100x6x8mm

2.ราคา H 100x100x6x8mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 100x100x6x8(17.2Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 3,978บาท น้ำหนัก 103.2กก/เส้น

ราคาH 100x100x6x8(17.2Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 6,973บาท น้ำหนัก 154.8กก/เส้น

ราคาH 100x100x6x8(17.2Kg/m) ยาว12เมตร bks steelขาย 8,953บาท น้ำหนัก 206.4กก/เส้น 

ราคาH 125x125 (รุ่นน้ำหนัก 23.8Kg/m) bks steel สเป๊กH 125x125x6.5x9mm

3.ราคา H 125x125x6.5x9mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 125x125x6.5x9(23.8Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 5,500บาท น้ำหนัก142.8กก/เส้น

ราคาH 125x125x6.5x9(23.8Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 9,300บาท น้ำหนัก214.2กก/เส้น

ราคาH 125x125x6.5x9(23.8Kg/m) ยาว12เมตร bks steelขาย 12,003บาท น้ำหนัก285.6กก/เส้น 

ราคาH 150x100 (รุ่นน้ำหนัก 21.1Kg/m) bks steel สเป๊กH 148x100x6x9mm

4.ราคา H 148x100x6x9mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 148x100x6x9(21.1Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 4,900บาท น้ำหนัก 126.6กก/เส้น

ราคาH 148x100x6x9(21.1Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 8,350บาท น้ำหนัก 189.9กก/เส้น

ราคาH 148x100x6x9(21.1Kg/m) ยาว12เมตร bks steelขาย 10,783บาท น้ำหนัก 253.2กก/เส้น 

ราคาH 150x75 (รุ่นน้ำหนัก 14.0Kg/m) bks steel สเป๊กH 150x75x5x7mm

5.ราคา H 150x75x5x7mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 150x75x5x7(14.0Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 3,300บาท น้ำหนัก 84กก/เส้น

ราคาH 150x75x5x7(14.0Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 5,863บาท น้ำหนัก 126กก/เส้น

ราคาH 150x75x5x7(14.0Kg/m) ยาว12เมตร bks steelขาย 7,530บาท น้ำหนัก 168กก/เส้น 

ราคาH 150x150 (รุ่นน้ำหนัก 31.5Kg/m) bks steel สเป๊กH 150x150x7x10mm

6.ราคา H 150x150x7x10mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 150x150x7x10(31.5Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 7,300บาท น้ำหนัก 189กก/เส้น

ราคาH 150x150x7x10(31.5Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 11,930บาท น้ำหนัก 283.5กก/เส้น

ราคาH 150x150x7x10(31.5Kg/m) ยาว12เมตร bks steelขาย 15,630บาท น้ำหนัก 378กก/เส้น 

ราคาH SM520 H 150x150x7x10ย6เมตร bks steel ขาย7,300บาท น้ำหนัก189กก/เส้น SYS

ราคาH 175x90 (รุ่นน้ำหนัก 18.1Kg/m) bks steel สเป๊กH 175x90x5x8mm

7.ราคา H 175x90x5x8mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 175x90x5x8(18.1Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 4,753บาท น้ำหนัก 108.6กก/เส้น

ราคาH 175x90x5x8(18.1Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 7,983บาท น้ำหนัก 162.9กก/เส้น

ราคาH 175x90x5x8(18.1Kg/m) ยาว12เมตร bks steelขาย 9,613บาท น้ำหนัก 217.2กก/เส้น 

ราคาH 175x175 (รุ่นน้ำหนัก 40.2Kg/m) bks steel สเป๊กH 175x175x7.5x11mm

8.ราคา H 175x175x7.5x11mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 175x175x7.5x11(40.2Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 9,300บาท น้ำหนัก 241.2กก/เส้น

ราคาH 175x175x7.5x11(40.2Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 14,953บาท น้ำหนัก 361.8กก/เส้น

ราคาH 175x175x7.5x11(40.2Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย 19,630บาท น้ำหนัก482.4กก/เส้น 

ราคาH 200x100 (รุ่นน้ำหนัก 18.2Kg/m) bks steel สเป๊กH 198x99x4.5x7mm

9.ราคา H 198x99x4.5x7mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 198x99x4.5x7(18.2Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 4,563บาท น้ำหนัก 109.2กก/เส้น

ราคาH 198x99x4.5x7(18.2Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 7,900บาท น้ำหนัก 163.8กก/เส้น

ราคาH 198x99x4.5x7(18.2Kg/m) ยาว12เมตร bks steelขาย 10,300บาท น้ำหนัก 218.4กก/เส้น 

ราคาH 200x100 (รุ่นน้ำหนัก 21.3Kg/m) bks steel สเป๊กH 200x100x5.5x8mm

10.ราคา H 200x100x5.5x8mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 200x100x5.5x8(21.3Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 4,923บาท น้ำหนัก 127.8กก/เส้น

ราคาH 200x100x5.5x8(21.3Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 8,390บาท น้ำหนัก 191.7กก/เส้น

ราคาH 200x100x5.5x8(21.3Kg/m) ยาว12เมตร bks steelขาย 10,853บาท น้ำหนัก 255.6กก/เส้น 

ราคาH 200x150 (รุ่นน้ำหนัก 30.6Kg/m) bks steel สเป๊กH 194x150x6x9mm

11.ราคา H 194x150x6x9mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 194x150x6x9(30.6Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 7,123บาท น้ำหนัก 183.6กก/เส้น

ราคาH 194x150x6x9(30.6Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 11,713บาท น้ำหนัก 275.4กก/เส้น

ราคาH 194x150x6x9(30.6Kg/m) ยาว12เมตร bks steelขาย 15,153บาท น้ำหนัก 367.2กก/เส้น 

ราคาH 200x200 (รุ่นน้ำหนัก 49.9Kg/m) bks steel สเป๊กH 200x200x8x12mm

12.ราคา H 200x200x8x12mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 200x200x8x12(49.9Kg/m)ยาว6เมตร bks steelขาย 11,539บาท น้ำหนัก 299.4กก/เส้น

ราคาH 200x200x8x12(49.9Kg/m)ยาว9เมตร bks steelขาย 18,300บาท น้ำหนัก 449.1กก/เส้น

ราคาH 200x200x8x12(49.9Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย 24,130บาท น้ำหนัก 598.8กก/เส้น 

ราคาH 200x200 (รุ่นน้ำหนัก 56.2Kg/m) bks steel สเป๊กH 200x204x12x12mm

13.ราคา H 200x204x12x12mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 200x204x12x12(56.2Kg/m)ยาว6เมตร bks steelขาย 14,435บาท น้ำหนัก 337.2กก/เส้น

ราคาH 200x204x12x12(56.2Kg/m)ยาว9เมตร bks steelขาย 22,653บาท น้ำหนัก 505.8กก/เส้น

ราคาH 200x204x12x12(56.2Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย29,873บาท น้ำหนัก 674.4กก/เส้น 

ราคาH 200x200 (รุ่นน้ำหนัก 65.7Kg/m) bks steel สเป๊กH 208x202x10x16mm

14.ราคา H 208x202x10x16mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 208x202x10x16(65.7Kg/m)ยาว6เมตร bks steelขาย 16,873บาท น้ำหนัก 394.2กก/เส้น

ราคาH 208x202x10x16(65.7Kg/m)ยาว9เมตร bks steelขาย 26,310บาท น้ำหนัก 591.3กก/เส้น

ราคาH 208x202x10x16(65.7Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย 34,753บาท น้ำหนัก 788.4กก/เส้น 

ราคาH 250x125 (รุ่นน้ำหนัก 25.7Kg/m) bks steel สเป๊กH 248x124x5x8mm

15.ราคา H 248x124x5x8mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 248x124x5x8(25.7Kg/m)ยาว6เมตร bks steelขาย 6,300บาท น้ำหนัก 154.2กก/เส้น

ราคาH 248x124x5x8(25.7Kg/m)ยาว9เมตร bks steelขาย 9,900บาท น้ำหนัก 231.3กก/เส้น

ราคาH 248x124x5x8(25.7Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย 13,542บาท น้ำหนัก 308.4กก/เส้น 

ราคาH 250x125 (รุ่นน้ำหนัก 29.6Kg/m) bks steel สเป๊กH 250x125x6x9mm

16.ราคา H 250x125x6x9mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 250x125x6x9(29.6Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 7,300บาท น้ำหนัก 177.6กก/เส้น

ราคาH 250x125x6x9(29.6Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 11,300บาท น้ำหนัก 266.4กก/เส้น

ราคาH 250x125x6x9(29.6Kg/m) ยาว12เมตร bks steelขาย 14,683บาท น้ำหนัก 355.2กก/เส้น 

ราคาWf SM520 ขนาด250x125x6x9ย6เมตร bks steel ขาย7,300บาท น้ำหนัก177.6กก/เส้นSYS 

ราคาH 250x175 (รุ่นน้ำหนัก 44.1Kg/m) bks steel สเป๊กH 244x175x7x11mm

17.ราคา H 244x175x7x11mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 244x175x7x11(44.1Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 11,340บาท น้ำหนัก 264.6กก/เส้น

ราคาH 244x175x7x11(44.1Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 17,993บาท น้ำหนัก 396.9กก/เส้น

ราคาH 244x175x7x11(44.1Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย 23,653บาท น้ำหนัก 529.2กก/เส้น 

ราคาH 250x250 (รุ่นน้ำหนัก 64.4Kg/m) bks steel สเป๊กH 244x252x11x11mm

18.ราคา H 244x252x11x11mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 244x252x11x11(64.4Kg/m)ยาว6เมตร bks steelขาย 16,539บาท น้ำหนัก 386.4กก/เส้น

ราคาH 244x252x11x11(64.4Kg/m)ยาว9เมตร bks steelขาย 25,823บาท น้ำหนัก 579.6กก/เส้น

ราคาH 244x252x11x11(64.4Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย34,100บาท น้ำหนัก 772.8กก/เส้น 

ราคาH 250x250 (รุ่นน้ำหนัก 66.5Kg/m) bks steel สเป๊กH 248x249x8x13mm

19.ราคา H 248x249x8x13mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 248x249x8x13(66.5Kg/m)ยาว6เมตร bks steelขาย 17,300บาท น้ำหนัก 399กก/เส้น

ราคาH 248x249x8x13(66.5Kg/m)ยาว9เมตร bks steelขาย 26,653บาท น้ำหนัก 598.5กก/เส้น

ราคาH 248x249x8x13(66.5Kg/m)ยาว12เมตรbks steelขาย35,200บาท น้ำหนัก 798กก/เส้น 

ราคาH 250x250 (รุ่นน้ำหนัก 72.4Kg/m) bks steel สเป๊กH 250x250x9x14mm

20.ราคา H 250x250x9x14mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 250x250x9x14(72.4Kg/m)ยาว6เมตร bks steel ขาย 17,300บาท น้ำหนัก 434.4กก/เส้น

ราคาH 250x250x9x14(72.4Kg/m)ยาว9เมตร bks steel ขาย 26,830บาท น้ำหนัก 651.6กก/เส้น

ราคาH 250x250x9x14(72.4Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย 35,400บาท น้ำหนัก 868.8กก/เส้น 

ราคาH 250x250 (รุ่นน้ำหนัก 82.2Kg/m) bks steel สั่งผลิต จองข้ามปี

21.ราคา H 250x255x14x14mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel สั่งผลิต จองข้ามปี

ราคาH 250x255x14x14(82.2Kg/m) ยาว6เมตร bks steel น้ำหนัก 493.2กก/เส้น

ราคาH 250x255x14x14(82.2Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก 739.8กก/เส้น

ราคาH 250x255x14x14(82.2Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก 986.4กก/เส้น 

ราคาH 300x150 (รุ่นน้ำหนัก 32.0Kg/m) bks steel สเป๊กH 298x149x5.5x8mm

22.ราคา H 298x149x5.5x8mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 298x149x5.5x8(32.0Kg/m)ยาว6เมตร bks steel ขาย 8,530บาท น้ำหนัก 192กก/เส้น

ราคาH 298x149x5.5x8(32.0Kg/m)ยาว9เมตร bks steel ขาย 12,735บาท น้ำหนัก 288กก/เส้น

ราคาH 298x149x5.5x8(32.0Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย16,823บาท น้ำหนัก 384กก/เส้น 

ราคาH 300x150 (รุ่นน้ำหนัก 36.7Kg/m) bks steel สเป๊กH 300x150x6.5x9mm

23.ราคา H 300x150x6.5x9mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 300x150x6.5x9(36.7Kg/m)ยาว6เมตร bks steel ขาย 8,300บาท น้ำหนัก 220.2กก/เส้น

ราคาH 300x150x6.5x9(36.7Kg/m)ยาว9เมตร bks steel ขาย 13,730บาท น้ำหนัก 330.3กก/เส้น

ราคาH 300x150x6.5x9(36.7Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย 17,973บาท น้ำหนัก 440.4กก/เส้น 

ราคาH 300x200 (รุ่นน้ำหนัก 56.8Kg/m) bks steel สเป๊กH 294x200x8x12mm

24.ราคา H 294x200x8x12mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 294x200x8x12(56.8Kg/m)ยาว6เมตร bks steel ขาย 15,635บาท น้ำหนัก 340.8กก/เส้น

ราคาH 294x200x8x12(56.8Kg/m)ยาว9เมตร bks steel ขาย 21,830บาท น้ำหนัก 511.2กก/เส้น

ราคาH 294x200x8x12(56.8Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย 28,723บาท น้ำหนัก 681.6กก/เส้น 

ราคาH 300x200 (รุ่นน้ำหนัก 65.4Kg/m) bks steel สเป๊กH 298x201x9x14mm

25.ราคา H 298x201x9x14mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 298x201x9x14(65.4Kg/m)ยาว6เมตร bks steel ขาย 15,963บาท น้ำหนัก 392.4กก/เส้น

ราคาH 298x201x9x14(65.4Kg/m)ยาว9เมตร bks steel ขาย 24,935บาท น้ำหนัก 588.6กก/เส้น

ราคาH 298x201x9x14(65.4Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย32,910บาท น้ำหนัก 784.8กก/เส้น 

ราคาH 300x300 (รุ่นน้ำหนัก 84.5Kg/m) bks steel สเป๊กH 294x302x12x12mm

26.ราคา H 294x302x12x12mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 294x302x12x12(84.5Kg/m)ยาว6เมตร bks steel ขาย 23,700บาท น้ำหนัก 507กก/เส้น

ราคาH 294x302x12x12(84.5Kg/m)ยาว9เมตร bks steel ขาย 34,600บาท น้ำหนัก 760.5กก/เส้น

ราคาH 294x302x12x12(84.5Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย45,430บาท น้ำหนัก 1,014กก/เส้น 

ราคาH 300x300 (รุ่นน้ำหนัก 87.0Kg/m) bks steel สั่งผลิต จองข้ามปี

27.ราคา H 298x299x9x14mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel สั่งผลิต จองข้ามปี

ราคาH 298x299x9x14(87.0Kg/m) ยาว6เมตร bks steel น้ำหนัก 522กก/เส้น

ราคาH 298x299x9x14(87.0Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก 783กก/เส้น

ราคาH 298x299x9x14(87.0Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก 1,044กก/เส้น 

ราคาH 300x300 (รุ่นน้ำหนัก 94.0Kg/m) bks steel สเป๊กH 300x300x10x15mm

28.ราคา H 300x300x10x15mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 300x300x10x15(94.0Kg/m)ยาว6เมตร bks steel ขาย 22,935บาท น้ำหนัก 564กก/เส้น

ราคาH 300x300x10x15(94.0Kg/m)ยาว9เมตร bks steel ขาย 35,400บาท น้ำหนัก 846กก/เส้น

ราคาH 300x300x10x15(94.0Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย46,930บาท น้ำหนัก 1,128กก/เส้น 

ราคาH 300x300 (รุ่นน้ำหนัก 106Kg/m) bks steel สเป๊กH 300x305x15x15mm

29.ราคา H 300x305x15x15mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 300x305x15x15(106Kg/m)ยาว6เมตร bks steel ขาย 27,300บาท น้ำหนัก 636กก/เส้น

ราคาH 300x305x15x15(106Kg/m)ยาว9เมตร bks steel ขาย 40,835บาท น้ำหนัก 954กก/เส้น

ราคาH 300x305x15x15(106Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย54,530บาท น้ำหนัก 1,272กก/เส้น 

ราคาH 300x300 (รุ่นน้ำหนัก 106Kg/m) bks steel สเป๊กH 304x301x11x17mm

30.ราคา H 304x301x11x17mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 304x301x11x17(106Kg/m)ยาว6เมตร bks steel ขาย 27,693บาท น้ำหนัก 636กก/เส้น

ราคาH 304x301x11x17(106Kg/m)ยาว9เมตร bks steel ขาย 41,835บาท น้ำหนัก 954กก/เส้น

ราคาH 304x301x11x17(106Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย54,365บาท น้ำหนัก 1,270กก/เส้น 

ราคาH 350x175 (รุ่นน้ำหนัก 41.4Kg/m) bks steel สเป๊กH 346x174x6x9mm

31.ราคา H 346x174x6x9mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 346x174x6x9(41.4Kg/m)ยาว6เมตร bks steel ขาย 10,630บาท น้ำหนัก 248.4กก/เส้น

ราคาH 346x174x6x9(41.4Kg/m)ยาว9เมตร bks steel ขาย 16,300บาท น้ำหนัก 372.6กก/เส้น

ราคาH 346x174x6x9(41.4Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย 21,300บาท น้ำหนัก 496.8กก/เส้น 

ราคาH 350x175 (รุ่นน้ำหนัก 49.6Kg/m) bks steel สเป๊กH 350x175x7x11mm

32.ราคา H 350x175x7x11mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 350x175x7x11(49.6Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 11,500บาท น้ำหนัก 297.6กก/เส้น

ราคาH 350x175x7x11(49.6Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 18,300บาท น้ำหนัก 446.4กก/เส้น

ราคาH 350x75x17x11(49.6Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย 23,935บาท น้ำหนัก 595.2กก/เส้น 

ราคาH 350x175 (รุ่นน้ำหนัก 57.8Kg/m) bks steel สเป๊กH 354x176x8x13mm

33.ราคา H 354x176x8x13mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 354x176x8x13(57.8Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 15,853บาท น้ำหนัก 346.8กก/เส้น

ราคาH 354x176x8x13(57.8Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 23,400บาท น้ำหนัก 520.2กก/เส้น

ราคาH 354x176x8x13(57.8Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย 30,700บาท น้ำหนัก 693.6กก/เส้น 

ราคาH 350x250 (รุ่นน้ำหนัก 69.2Kg/m) bks steel สั่งผลิต จองข้ามปี

34.ราคา H 336x249x8x12mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel สั่งจองผลิต ข้ามปี 

ราคาH 336x249x8x12(69.2Kg/m) ยาว6เมตร bks steel น้ำหนัก415.2 กก/เส้น

ราคาH 336x249x8x12(69.2Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก 622.8กก/เส้น

ราคาH 336x249x8x12(69.2Kg/m) ยาว12เมตร bks steelน้ำหนัก 830.4กก/เส้น 

ราคาH 350x250 (รุ่นน้ำหนัก79.7Kg/m) bks steel สเป๊กH 340x250x9x14mm

35.ราคา H 340x250x9x14mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 340x250x9x14(79.7Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 19,453บาท น้ำหนัก 478.2กก/เส้น

ราคาH 340x250x9x14(79.7Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 30,200บาท น้ำหนัก 717.3กก/เส้น

ราคาH 340x250x9x14(79.7Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย39,900บาท น้ำหนัก 956.4กก/เส้น 

ราคาH 350x350 (รุ่นน้ำหนัก 106Kg/m) bks steel สเป๊กH 338x351x13x13mm

36.ราคา H 338x351x13x13mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 338x351x13x13(106Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 32,600บาท น้ำหนัก 636กก/เส้น

ราคาH 338x351x13x13(106Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 48,300บาท น้ำหนัก 954กก/เส้น

ราคาH 338x351x13x13(106Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย64,300บาท น้ำหนัก1,272กก/เส้น 

ราคาH 350x350 (รุ่นน้ำหนัก 115Kg/m) bks steel สั่งผลิต จองข้ามปี

37.ราคา H 344x348x10x16mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี

ราคาH 344x348x10x16(115Kg/m) ยาว6เมตร bks steel น้ำหนัก690กก/เส้น

ราคาH 344x348x10x16(115Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก1,035กก/เส้น

ราคาH 344x348x10x16(115Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก1,380กก/เส้น 

ราคาH 350x350 (รุ่นน้ำหนัก 131Kg/m) bks steel สั่งผลิต จองข้ามปี

38.ราคา H 344x354x16x16mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี

ราคาH 344x354x16x16(131Kg/m) ยาว6เมตร bks steel น้ำหนัก786กก/เส้น

ราคาH 344x354x16x16(131Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก1,179กก/เส้น

ราคาH 344x354x16x16(131Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก1,572 กก/เส้น 

ราคาH 350x350 (รุ่นน้ำหนัก 137Kg/m) bks steel สเป๊กH 350x350x12x19mm

39.ราคา H 350x350x12x19mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 350x350x12x19(137Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 33,425บาท น้ำหนัก822กก/เส้น

ราคาH 350x350x12x19(137Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 50,300บาท น้ำหนัก1,233กก/เส้น

ราคาH 350x350x12x19(137Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย66,900บาท น้ำหนัก1,644กก/เส้น 

ราคาH 350x350 (รุ่นน้ำหนัก 156Kg/m) bks steel สั่งผลิต จองข้ามปี

40.ราคา H 350x357x19x19mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 350x357x19x19(156Kg/m) ยาว6เมตร bks steel น้ำหนัก936กก/เส้น

ราคาH 350x357x19x19(156Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก1,404กก/เส้น

ราคาH 350x357x19x19(156Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก1,872กก/เส้น 

ราคาH 400x200 (รุ่นน้ำหนัก 56.6Kg/m) bks steel สเป๊กH 396x199x7x11mm

41.ราคา H 396x199x7x11mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 396x199x7x11(56.6Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 14,536บาท น้ำหนัก 339.6กก/เส้น

ราคาH 396x199x7x11(56.6Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 22,830บาท น้ำหนัก 509.4กก/เส้น

ราคาH 396x199x7x11(56.6Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย30,100บาท น้ำหนัก 679.2กก/เส้น 

ราคาH 400x200 (รุ่นน้ำหนัก 66Kg/m) bks steel สเป๊กH 400x200x8x13mm

42.ราคา H 400x200x8x13mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191 

ราคาH 400x200x8x13(66Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 15,300บาท น้ำหนัก 396กก/เส้น

ราคาH 400x200x8x13(66Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 23,900บาท น้ำหนัก 594กก/เส้น

ราคาH 400x200x8x13(66Kg/m) ยาว12เมตร bks steelขาย31,600บาท น้ำหนัก 792กก/เส้น 

ราคาH 400x200 (รุ่นน้ำหนัก 75.5Kg/m) bks steel สั่งผลิต จองข้ามปี

43.ราคา H 404x201x9x15mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 404x201x9x15(75.5Kg/m) ยาว6เมตร bks steel น้ำหนัก 453กก/เส้น

ราคาH 404x201x9x15(75.5Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก 679.5กก/เส้น

ราคาH 404x201x9x15(75.5Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก 906กก/เส้น 

ราคาH 400x300 (รุ่นน้ำหนัก 94.3Kg/m) bks steel สั่งผลิต จองข้ามปี

44.ราคา H 386x299x9x14mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 386x299x9x14(94.3Kg/m) ยาว6เมตร bks steel น้ำหนัก 565.8กก/เส้น

ราคาH 386x299x9x14(94.3Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก 848.7กก/เส้น

ราคาH 386x299x9x14(94.3Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก 1,131.6กก/เส้น 

ราคาH 400x300 (รุ่นน้ำหนัก 107Kg/m) bks steel สเป๊กH 390x300x10x16mm

45.ราคา H 390x300x10x16mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 390x300x10x16(107Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 26,790บาท น้ำหนัก642กก/เส้น

ราคาH 390x300x10x16(107Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 41,300บาท น้ำหนัก963กก/เส้น

ราคาH 390x300x10x16(107Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย54,630บาท น้ำหนัก1,284กก/เส้น 

ราคาH 400x400 (รุ่นน้ำหนัก 140Kg/m) bks steel สั่งผลิต จองข้ามปี

46.ราคา H 388x402x15x15mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 388x402x15x15(140Kg/m) ยาว6เมตร bks steel น้ำหนัก 840กก/เส้น

ราคาH 388x402x15x15(140Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก 1,260กก/เส้น

ราคาH 388x402x15x15(140Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก 1,680กก/เส้น 

ราคาH 400x400 (รุ่นน้ำหนัก 147Kg/m) bks steel สั่งผลิต จองข้ามปี

47.ราคา H 394x398x11x18mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 394x398x11x18(147Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขายบาท น้ำหนัก 882กก/เส้น

ราคาH 394x398x11x18(147Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขายบาท น้ำหนัก 1,323กก/เส้น

ราคาH 394x398x11x18(147Kg/m) ยาว12เมตร bks steelขายบาท น้ำหนัก 1,764กก/เส้น 

ราคาH 400x400 (รุ่นน้ำหนัก 172Kg/m) bks steel สเป๊กH 400x400x13x21mm

48.ราคา H 400x400x13x21mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 400x400x13x21(172Kg/m) ยาว6เมตร bks steel ขาย 43,100บาท น้ำหนัก 1,032กก/เส้น

ราคาH 400x400x13x21(172Kg/m) ยาว9เมตร bks steel ขาย 64,630บาท น้ำหนัก 1,548กก/เส้น

ราคาH 400x400x13x21(172Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย86,300บาท น้ำหนัก2,064กก/เส้น 

ราคาH 400x400 (รุ่นน้ำหนัก 197Kg/m) bks steel  สั่งผลิต จองข้ามปี

49.ราคา H 400x408x21x21mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 400x408x21x21(197Kg/m) ยาว6เมตร bks steel น้ำหนัก 1,182กก/เส้น

ราคาH 400x408x21x21(197Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก 1,773กก/เส้น

ราคาH 400x408x21x21(197Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก 2,364กก/เส้น 

ราคาH 400x400 (รุ่นน้ำหนัก 232Kg/m) bks steel สเป๊กH 414x405x18x28mm

50.ราคา H 414x405x18x28mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 414x405x18x28(232Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 59,630บาท น้ำหนัก 1,392กก/เส้น

ราคาH 414x405x18x28(232Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 89,390บาท น้ำหนัก 2,088กก/เส้น

ราคาH 414x405x18x28(232Kg/m)ยาว12เมตรbks steelขาย119,163บาท น้ำหนัก2,784กก/เส้น 

ราคาH 450x200 (รุ่นน้ำหนัก 66.2Kg/m) bks steel สั่งผลิต จองข้ามปี

51.ราคา H 446x199x8x12mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 446x199x8x12(66.2Kg/m) ยาว6เมตร bks steel น้ำหนัก 397.2กก/เส้น

ราคาH 446x199x8x12(66.2Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก 595.8กก/เส้น

ราคาH 446x199x8x12(66.2Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก 794.4กก/เส้น 

ราคาH 450x200 (รุ่นน้ำหนัก 76Kg/m) bks steel สเป๊กH 450x200x9x14mm

52.ราคา H 450x200x9x14mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-91941

ราคาH 450x200x9x14(76Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 19,300บาท น้ำหนัก 456กก/เส้น

ราคาH 450x200x9x14(76Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 29,630บาท น้ำหนัก 684กก/เส้น

ราคาH 450x200x9x14(76Kg/m) ยาว12เมตร bks steelขาย38,950บาท น้ำหนัก 912กก/เส้น 

ราคาH 450x200 (รุ่นน้ำหนัก 88.9Kg/m) bks steel สั่งผลิต จองข้ามปี

53.ราคา H 456x201x10x17mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 456x201x10x17(88.9Kg/m) ยาว6เมตร bks steel น้ำหนัก 533.4กก/เส้น

ราคาH 456x201x10x17(88.9Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก 800.1กก/เส้น

ราคาH 456x201x10x17(88.9Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก 1,066.8กก/เส้น 

ราคาH 450x300 (รุ่นน้ำหนัก 106Kg/m) bks steel สั่งผลิต จองข้ามปี

54.ราคา H 434x299x10x15mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 434x299x10x15(106Kg/m) ยาว6เมตร bks steel น้ำหนัก 636กก/เส้น

ราคาH 434x299x10x15(106Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก 954กก/เส้น

ราคาH 434x299x10x15(106Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก 1,272กก/เส้น 

ราคาH 450x300 (รุ่นน้ำหนัก 124Kg/m) bks steel สเป๊กH 440x300x11x18mm

55.ราคา H 440x300x11x18mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 440x300x11x18(124Kg/m)ยาว6เมตร bks steelขาย 31,900บาท น้ำหนัก 744กก/เส้น

ราคาH 440x300x11x18(124Kg/m)ยาว9เมตร bks steelขาย 47,830บาท น้ำหนัก 1,116กก/เส้น

ราคาH 440x300x11x18(124Kg/m)ยาว12เมตรbks steelขาย63,700บาท น้ำหนัก 1,488กก/เส้น 

ราคาH 450x300 (รุ่นน้ำหนัก 145Kg/m) bks steel สั่งผลิต จองข้ามปี

56.ราคา H 446x302x13x21mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี

ราคาH 446x302x13x21(145Kg/m) ยาว6เมตร bks steel น้ำหนัก 870กก/เส้น

ราคาH 446x302x13x21(145Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก 1,305กก/เส้น

ราคาH 446x302x13x21(145Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก 1,740กก/เส้น 

ราคาH 500x200 (รุ่นน้ำหนัก 79.5Kg/m) bks steel สเป๊กH 496x199x9x14mm

57.ราคา H 496x199x9x14mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 496x199x9x14(79.5Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 22,430บาท น้ำหนัก 477กก/เส้น

ราคาH 496x199x9x14(79.5Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 32,635บาท น้ำหนัก 715.5กก/เส้น

ราคาH 496x199x9x14(79.5Kg/m) ยาว12เมตร bks steelขาย42,837บาท น้ำหนัก 954กก/เส้น 

ราคาH 500x200 (รุ่นน้ำหนัก 89.6Kg/m) bks steel สเป๊กH 500x200x10x16mm

58.ราคา H 500x200x10x16mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 500x200x10x16(89.6Kg/m)ยาว6เมตร bks steelขาย 21,893บาท น้ำหนัก 537.6กก/เส้น

ราคาH 500x200x10x16(89.6Kg/m)ยาว9เมตร bks steelขาย 33,790บาท น้ำหนัก 806.4กก/เส้น

ราคาH 500x200x10x16(89.6Kg/m)ยาว12เมตรbks steelขาย44,800บาทน้ำหนัก1,075.2กก/เส้น 

ราคาH 500x200 (รุ่นน้ำหนัก 103Kg/m) bks steel สั่งผลิต จองข้ามปี

59.ราคา H 506x201x11x19mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 506x201x11x19(103Kg/m) ยาว6เมตร bks steel น้ำหนัก 618กก/เส้น

ราคาH 506x201x11x19(103Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก 927กก/เส้น

ราคาH 506x201x11x19(103Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก 1,236กก/เส้น 

ราคาH 500x300 (รุ่นน้ำหนัก 114Kg/m) bks steel สเป๊กH 482x300x11x15mm

60.ราคา H 482x300x11x15mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 482x300x11x15(114Kg/m)ยาว6เมตร bks steelขาย 36,700บาท น้ำหนัก 684กก/เส้น

ราคาH 482x300x11x15(114Kg/m)ยาว9เมตร bks steelน้ำหนัก 1,026กก/เส้น

ราคาH 482x300x11x15(114Kg/m)ยาว12เมตรbks steel น้ำหนัก 1,368กก/เส้น 

ราคาH 500x300 (รุ่นน้ำหนัก 128Kg/m) bks steel สเป๊กH 488x300x11x18mm

61.ราคา H 488x300x11x18mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 488x300x11x18(128Kg/m)ยาว6เมตร bks steelขาย 31,250บาท น้ำหนัก 768กก/เส้น

ราคาH 488x300x11x18(128Kg/m)ยาว9เมตร bks steelขาย 46,853บาท น้ำหนัก 1,152กก/เส้น

ราคาH 488x300x11x18(128Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย62,463บาท น้ำหนัก 1,536กก/เส้น 

ราคาH 500x300 (รุ่นน้ำหนัก 150Kg/m) bks steel สเป๊กH 494x302x13x21mm

62.ราคา H 494x302x13x21mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 494x302x13x21(150Kg/m)ยาว6เมตร bks steelขาย 38,520บาท น้ำหนัก 900กก/เส้น

ราคาH 494x302x13x21(150Kg/m)ยาว9เมตร bks steelขาย 57,830บาท น้ำหนัก 1,350กก/เส้น

ราคาH 494x302x13x21(150Kg/m)ยาว12เมตรbks steelขาย77,053บาท น้ำหนัก 1,800กก/เส้น 

ราคาH 600x200 (รุ่นน้ำหนัก 94.6Kg/m) bks steel  สั่งผลิต จองข้ามปี

63.ราคา H 596x199x10x15mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 596x199x10x15(94.6Kg/m) ยาว6เมตร bks steel น้ำหนัก 567.6กก/เส้น

ราคาH 596x199x10x15(94.6Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก 851.4กก/เส้น

ราคาH 596x199x10x15(94.6Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก 1,135.2กก/เส้น 

ราคาH 600x200 (รุ่นน้ำหนัก 106Kg/m) bks steel สเป๊กH 600x200x11x17mm

64.ราคา H 600x200x11x17mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 600x200x11x17(106Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 25,863บาท น้ำหนัก 636กก/เส้น

ราคาH 600x200x11x17(106Kg/m)ยาว9เมตร bks steelขาย 39,790บาท น้ำหนัก 954กก/เส้น

ราคาH 600x200x11x17(106Kg/m)ยาว12เมตร bks steelขาย52,730บาท น้ำหนัก1,272กก/เส้น 

ราคาH 600x200 (รุ่นน้ำหนัก 120Kg/m) bks steel สเป๊กH 606x201x12x20mm

65.ราคา H 606x201x12x20mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 606x201x12x20(120Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 32,900บาท น้ำหนัก 720กก/เส้น

ราคาH 606x201x12x20(120Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 47,300บาท น้ำหนัก 1,080กก/เส้น

ราคาH 606x201x12x20(120Kg/m)ยาว12เมตรbks steelขาย62,730บาท น้ำหนัก1,440กก/เส้น 

ราคาH 600x200 (รุ่นน้ำหนัก 134Kg/m) bks steel สเป๊กH 612x202x13x23mm

66.ราคา H 612x202x13x23mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 612x202x13x23(134Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 36,500บาท น้ำหนัก 804กก/เส้น

ราคาH 612x202x13x23(134Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 53,700บาท น้ำหนัก 1,206กก/เส้น

ราคาH 612x202x13x23(134Kg/m) ยาว12เมตร bks steelขาย69,830บาท น้ำหนัก 1,608กก/เส้น 

ราคาH 600x300 (รุ่นน้ำหนัก 137Kg/m) bks steel สเป๊กH 582x300x12x17mm

67.ราคา H 582x300x12x17mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 582x300x12x17(137Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 33,450บาท น้ำหนัก 822กก/เส้น

ราคาH 582x300x12x17(137Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 50,230บาท น้ำหนัก 1,233กก/เส้น

ราคาH 582x300x12x17(137Kg/m)ยาว12เมตรbks steelขาย66,930บาท น้ำหนัก1,644กก/เส้น 

ราคาH 600x300 (รุ่นน้ำหนัก 151Kg/m) bks steel สเป๊กH 588x300x12x20mm

68.ราคา H 588x300x12x20mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 588x300x12x20(151Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 36,900บาท น้ำหนัก 906กก/เส้น

ราคาH 588x300x12x20(151Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 55,300บาท น้ำหนัก 1,359กก/เส้น

ราคาH 588x300x12x20(151Kg/m)ยาว12เมตรbks steelขาย73,700บาท น้ำหนัก1,812กก/เส้น 

ราคาH 600x300 (รุ่นน้ำหนัก 175Kg/m) bks steel สเป๊กH 594x302x14x23mm

69.ราคา H 594x302x14x23mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 594x302x14x23(175Kg/m)ยาว6เมตร bks steelขาย 46,930บาท น้ำหนัก 1,050กก/เส้น

ราคาH 594x302x14x23(175Kg/m)ยาว9เมตร bks steelขาย 68,430บาท น้ำหนัก 1,575กก/เส้น

ราคาH 594x302x14x23(175Kg/m)ยาว12เมตรbks steelขาย89,930บาท น้ำหนัก2,100กก/เส้น 

ราคาH 700x300 (รุ่นน้ำหนัก 166Kg/m) bks steel สั่งผลิต จองข้ามปี

70.ราคา H 692x300x13x20mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 692x300x13x20(166Kg/m) ยาว6เมตร bks steel น้ำหนัก 996กก/เส้น

ราคาH 692x300x13x20(166Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก 1,494กก/เส้น

ราคาH 692x300x13x20(166Kg/m) ยาว12เมตร bks steelน้ำหนัก 1,992กก/เส้น 

ราคาH 700x300 (รุ่นน้ำหนัก 185Kg/m) bks steel สเป๊กH 700x300x13x24mm

71.ราคา H 700x300x13x24mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 700x300x13x24(185Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 47,630บาท น้ำหนัก 1,110กก/เส้น

ราคาH 700x300x13x24(185Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 71,300บาท น้ำหนัก 1,665กก/เส้น

ราคาH 700x300x13x24(185Kg/m)ยาว12เมตรbks steelขาย 95,300บาท น้ำหนัก2,220กก/เส้น 

ราคาH 800x300 (รุ่นน้ำหนัก 191Kg/m) bks steel สั่งผลิต จองข้ามปี

72.ราคา H 792x300x14x22mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 792x300x14x22(191Kg/m) ยาว6เมตร bks steel น้ำหนัก 1,146กก/เส้น

ราคาH 792x300x14x22(191Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก 1,719กก/เส้น

ราคาH 792x300x14x22(191Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก 2,292กก/เส้น 

ราคาH 800x300 (รุ่นน้ำหนัก 210Kg/m) bks steel สเป๊กH 800x300x14x26mm

73.ราคา H 800x300x14x26mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel 081-735-9191

ราคาH 800x300x14x26(210Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 53,970บาท น้ำหนัก 1,260กก/เส้น

ราคาH 800x300x14x26(210Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 80,930บาท น้ำหนัก 1,890กก/เส้น

ราคาH 800x300x14x26(210Kg/m)ยาว12เมตรbks steelขาย107,839บาท น้ำหนัก2,520กก/เส้น 

ราคาH 900x300 (รุ่นน้ำหนัก 213Kg/m) bks steel สั่งผลิต จองข้ามปี

74.ราคา H 890x299x15x23mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 890x299x15x23(213Kg/m) ยาว6เมตร bks steel น้ำหนัก 1,278กก/เส้น

ราคาH 890x299x15x23(213Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก 1,917กก/เส้น

ราคาH 890x299x15x23(213Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก 2,566กก/เส้น 

ราคาH 900x300 (รุ่นน้ำหนัก 243Kg/m) bks steel สเป๊กH 900x300x16x28mm

75.ราคา H 900x300x16x28mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel  081-735-9191

ราคาH 900x300x16x28(243Kg/m) ยาว6เมตร bks steelขาย 62,430บาท น้ำหนัก 1,458กก/เส้น

ราคาH 900x300x16x28(243Kg/m) ยาว9เมตร bks steelขาย 93,700บาท น้ำหนัก 2,187กก/เส้น

ราคาH 900x300x16x28(243Kg/m)ยาว12เมตรbks steelขาย124,830บาท น้ำหนัก2,916กก/เส้น 

ราคาH 900x300 (รุ่นน้ำหนัก 286Kg/m) bks steel สั่งผลิต จองข้ามปี

76.ราคา H 916x302x18x34mm.โทรสั่ง 095-232-6296 bks steel สั่งจองผลิตข้ามปี 

ราคาH 916x302x18x34(286Kg/m) ยาว6เมตร bks steel น้ำหนัก 1,716กก/เส้น

ราคาH 916x302x18x34(286Kg/m) ยาว9เมตร bks steel น้ำหนัก 2,570กก/เส้น

ราคาH 916x302x18x34(286Kg/m) ยาว12เมตร bks steel น้ำหนัก 3,432กก/เส้น 

 

 

 

 

 

 
 

 

thaiflag small  Thailand