เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาเหล็กรางรถไฟ Rail Beam

ของผลิตใหม่ เกรดA

 

 

 

 

ราคาเหล็กรางรถไฟ Rail Beam G235Bของผลิตใหม่ เกรดA
ราคาเหล็กรางรถไฟของผลิตใหม่ เกรดA  Rail Beam G235B BKS STEEK โทร.095-232-6296   

1.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น 6Kg/m)วัดจริงขนาด หัว25.4mm.xสูง50.8mm.xหนา4.76mm ยาว6เมตรbks steel

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น 6Kg/m)bks steel ขายบาท รุ่นขนาด 25mmx50mmx5mmยาว6เมตร

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 1"x2" ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก6กิโล/เมตร(35.9กก/เส้น)สินค้าผลิตใหม่ ของใหม่ เกรดA

โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ 

2.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น 9Kg/m) วัดจริงขนาด หัว32.1mm.xสูง63.5mm.xหนา5.9mm ยาว6เมตร

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น 9Kg/m)bks steelขายบาท รุ่นขนาด32mmx65mmx6mmยาว6เมตรbks steel.co.th

ราคาเหล็กรางรถไฟขนาด 1"1/4x2"1/2ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก9กิโล/เมตร(53.6กก/เส้น)สินค้าผลิตใหม่ ของใหม่ เกรดA

ทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

3.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น 12Kg/m) วัดจริงขนาด หัว38.1mm.xสูง69.8mm.xหนา7.54mm ยาว6เมตร

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น 12Kg/m)bks steelขายบาท รุ่นขนาด38mmx70mmx7.54mmยาว6เมตรbks steel

ราคาเหล็กรางรถไฟขนาด 1"1/2x2"3/4ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก12กิโล/เมตร(72กก/เส้น)สินค้าผลิตใหม่ ของใหม่ เกรดA

โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

4.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น 15Kg/m) วัดจริงขนาด หัว42.86mm.xสูง79.37mm.xหนา8.3mm ยาว6เมตร

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น 15Kg/m)bks steel ขายบาท รุ่นขนาด42mmx80mmx8.3mmยาว6เมตรbks steel

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 1"7/8x2"7/8ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก15กิโล/เมตร(91กก/เส้น)สินค้าผลิตใหม่ ของใหม่ เกรดA

โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ 

5.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น 22Kg/m) วัดจริงขนาด หัว50.8mm.xสูง93.66mm.xหนา12.3mm ยาว6เมตร

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น 22Kg/m)bks steelขายบาท รุ่นขนาด50mmx94mmx10.7mmยาว6เมตรbks steel

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 2"x4" ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก22กิโล/เมตร(133.8กก/เส้น)สินค้าผลิตใหม่ ของใหม่ เกรดA

โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ 

6.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น 30Kg/m) วัดจริงขนาด หัว60.33mm.xสูง108mm.xหนา12.3mm ยาว6เมตร

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น 30Kg/m)bks steelขายบาท รุ่นขนาด60mmx107mmx12.3mmยาว6เมตรbks steel

ราคาเหล็กรางรถไฟขนาด 2"3/8x4"1/4ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก30กิโล/เมตร(180กก/เส้น)สินค้าผลิตใหม่ ของใหม่ เกรดA

โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ 

7.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น 38Kg/m) วัดจริงขนาด หัว68mm.xสูง135mm.xหนา13mm ยาว6เมตร

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น 38Kg/m)bks steelขายบาท รุ่นขนาด68mmx135mmx13mmยาว6เมตรbks steel

ราคาเหล็กรางรถไฟขนาด 2"5/8x5"3/8 ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก38กิโล/เมตร(228กก/เส้น)สินค้าผลิตใหม่ ของใหม่ เกรดA

โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ 

8.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น 38Kg/m) วัดจริงขนาด หัว68mm.xสูง135mm.xหนา13mm ยาว12เมตร

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น38Kg/m)bks steelขายบาท ขนาด 68mmx135mmx13mmยาว12เมตรbks steel

ราคาเหล็กรางรถไฟขนาด 2"5/8x5"3/8 ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก38กิโล/เมตร(456กก/เส้น)สินค้าผลิตใหม่ ของใหม่ เกรดA

โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ  เส้นเดียวก็ส่งค่ะ bks-steel.co.th

9.ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น 43Kg/m) วัดจริงขนาด หัว70mm.xสูง140mm.xหนา14.5mm ยาว6เมตร

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น 43Kg/m)bks steelขายบาท ขนาด70mmx140mmx14.5mmยาว6เมตรbks steel

ราคาเหล็กรางรถไฟขนาด2"5/8x5"3/4 ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก43กิโล/เมตร(258กก/เส้น)สินค้าผลิตใหม่ ของใหม่ เกรดA

โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ 

10.ราคาเหล็กรางรถไฟ(43Kg/m) วัดจริงขนาด หัว70mm.xสูง140mm.xหนา14.5mm ยาว12เมตร

ราคาเหล็กรางรถไฟ(รุ่น43Kg/m)bks steelขายบาท ขนาด70mmx140mmx14.5mmยาว12เมตรbks steel

ราคาเหล็กรางรถไฟขนาด2"5/8x5"3/4ยาว6เมตร รุ่นน้ำหนัก43กิโล/เมตร(516กก/เส้น)สินค้าผลิตใหม่ ของใหม่ เกรดA

โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ  เส้นเดียวก็ส่งค่ะ bks-steel.co.th

 

 

 

 

 

 
 

 

thaiflag small  Thailand