เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาเหล็กรางรถไฟ Rail Beam 

 

 

 

 

ราคาเหล็กรางรถไฟ Rail Beam G235B
ราคาเหล็กรางรถไฟ Rail Beam G235B BKS STEEK โทร.095-232-6296

1.ราคาเหล็กรางรถไฟ(6Kg/m) วัดจริงขนาด หัว25.4mm.xสูง50.8mm.xหนา4.76mm ยาว6เมตร

ราคาเหล็กรางรถไฟ(6Kg/m) รุ่นขนาด 25mm.x50mm.x5mm.ยาว6เมตร bks steelขาย 2,696บาท

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 1"x2" ยาว6เมตร (35.9กก/เส้น)โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ 

2.ราคาเหล็กรางรถไฟ(9Kg/m) วัดจริงขนาด หัว32.1mm.xสูง63.5mm.xหนา5.9mm ยาว6เมตร

ราคาเหล็กรางรถไฟ(9Kg/m) รุ่นขนาด 32mm.x65mm.x6mm.ยาว6เมตร bks steelขาย 3,326บาท

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 1"1/4x2"1/2 ยาว6เมตร (53.6กก/เส้น)โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ 

3.ราคาเหล็กรางรถไฟ(12Kg/m) วัดจริงขนาด หัว38.1mm.xสูง69.8mm.xหนา7.54mm ยาว6เมตร

ราคาเหล็กรางรถไฟ(12Kg/m) รุ่นขนาด 38mm.x70mm.x7.54mm.ยาว6เมตร bks steelขาย 4,693บาท

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 1"1/2x2"3/4 ยาว6เมตร (72กก/เส้น)โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ

4.ราคาเหล็กรางรถไฟ(15Kg/m) วัดจริงขนาด หัว42.86mm.xสูง79.37mm.xหนา8.3mm ยาว6เมตร

ราคาเหล็กรางรถไฟ(15Kg/m) รุ่นขนาด 42mm.x80mm.x8.3mm.ยาว6เมตร bks steelขาย 4,983บาท

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 1"7/8x2"7/8 ยาว6เมตร (91กก/เส้น)โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ

5.ราคาเหล็กรางรถไฟ(22Kg/m) วัดจริงขนาด หัว50.8mm.xสูง93.66mm.xหนา12.3mm ยาว6เมตร

ราคาเหล็กรางรถไฟ(22Kg/m)รุ่นขนาด 50mm.x94mm.x10.7mm.ยาว6เมตรbks steelขาย5,973บาท

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 2"x4" ยาว6เมตร (133.8กก/เส้น)โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ

6.ราคาเหล็กรางรถไฟ(30Kg/m) วัดจริงขนาด หัว60.33mm.xสูง108mm.xหนา12.3mm ยาว6เมตร

ราคาเหล็กรางรถไฟ(30Kg/m)รุ่นขนาด60mm.x107mm.x12.3mm.ยาว6เมตรbks steelขาย7,938บาท

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 2"3/8x4"1/4 ยาว6เมตร (180.6กก/เส้น)โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ

7.ราคาเหล็กรางรถไฟ(38Kg/m) วัดจริงขนาด หัว68mm.xสูง135mm.xหนา13mm ยาว6เมตร

ราคาเหล็กรางรถไฟ(Kg/m)รุ่นขนาด 68mm.x135mm.x13mm.ยาว6เมตรbks steelขาย12,135บาท

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 2"5/8x5"3/8 ยาว6เมตร (228กก/เส้น)โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ

8.ราคาเหล็กรางรถไฟ(38Kg/m) วัดจริงขนาด หัว68mm.xสูง135mm.xหนา13mm ยาว12เมตร

ราคาเหล็กรางรถไฟ(Kg/m)รุ่นขนาด 68mm.x135mm.x13mm.ยาว6เมตรbks steelขาย25,836บาท

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 2"5/8x5"3/8 ยาว6เมตร (456กก/เส้น)โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ

9.ราคาเหล็กรางรถไฟ(43Kg/m) วัดจริงขนาด หัว70mm.xสูง140mm.xหนา14.5mm ยาว6เมตร

ราคาเหล็กรางรถไฟ(43Kg/m)รุ่นขนาด70mm.x140mm.x14.5mm.ยาว6เมตรbks steelขาย13,465บาท

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 2"5/8x5"3/4 ยาว6เมตร (258กก/เส้น)โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ

10.ราคาเหล็กรางรถไฟ(43Kg/m) วัดจริงขนาด หัว70mm.xสูง140mm.xหนา14.5mm ยาว12เมตร

ราคาเหล็กรางรถไฟ(Kg/m)รุ่นขนาด70mm.x140mm.x14.5mm.ยาว6เมตรbks steelขาย27,935บาท

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 2"5/8x5"3/4 ยาว6เมตร (516กก/เส้น)โทร.095-232-6296ของมีเลยค่ะ

 

 

 

 

 

 
 

 

thaiflag small  Thailand