เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

ราคาข้องอเชื่อม Elbow

 

 

ราคาข้องอเชื่อม Elbowโทร.081-735-9191 28/10/64.10:53.

ราคาข้องอเชื่อมดำ 90 องศา 3" bks steel ขาย 350บาท โทร.081-735-9191 
ราคาข้องอเชื่อมดำ 90 องศา 10" bks steel ขาย 3,600บาท โทร.081-735-9191
ราคาข้องอเชื่อมดำ 90 องศา 12" bks steel ขาย 4,990บาท โทร.081-735-9191
ราคาข้องอเชื่อมดำ 90 องศา 14" bks steel ขาย 9,800บาท โทร.081-735-9191
ราคาข้องอเชื่อมดำ 90 องศา 18" bks steel ขาย 21,000บาท โทร.081-735-9191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

thaiflag small  Thailand